hợp pháp hóa lãnh sự

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự nhanh chóng

Hợp pháp hóa lãnh sự là thủ tục hành chính nhằm chứng thực pháp lý về giá trị sử dụng tại Việt Nam của văn bản, tài liệu nước ngoài bằng cách kiểm tra tính xác thực của chữ ký, con dấu của tổ chức, cá nhân lập văn bản, tài liệu. Con dấu, chữ…

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự là chứng thực con dấu, chữ ký trên văn bản, tài liệu mà cơ quan tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự. Hợp pháp hóa lãnh sự vận dụng khi đương sự muốn công nhận giá trị pháp lý của những tài liệu này để sử dụng được ở…