Thủ tục công chứng bao gồm nhiều yêu cầu. Lưu ý khi đi công chứng luôn phải mang theo bản gốc và photo ít nhất 2 bản, vì cơ quan công chứng sẽ dữ lại một bản sao lưu là bằng chứng.

1. Thành phần hồ sơ công chứng bao gồm:

– Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng  giao dịch (theo mẫu).

– Dự thảo hợp đồng giao dịch.

– Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân / chứng minh quân đội / hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

– Giấy tờ chứng minh năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe / tâm thần…) trong trường hợp có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp đồng.

– Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường hợp cần phải có người làm chứng / người phiên dịch).

– Giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng giao dịch mà pháp luật quy định phải có như: Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung / riêng. Giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên cơ sở đối chiếu với thời điểm tạo lập tài sản.

– Một số giấy tờ khác liên quan đến việc thực hiện quyền của người yêu cầu công chứng, hợp đồng giao dịch trong trường hợp Công chứng viên cần làm rõ, xác minh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính và 01 (bộ) bản sao (không cần bản sao có chứng thực).

3. Các loại hình công chứng thường gặp:

  • Công chứng hợp đồng lao động, hợp tác giữa các doanh nghiệp.
  • Giấy tờ tùy thân: chứng minh thư, giấy khai sinh, bằng lái xe….