Asian Trust

Can We Translate Rare Languages?

There are over 7000 languages in the world. However, about 2,000 of those languages have fewer than 1,000 speakers. Only a little over 200 languages are spoken in Europe, while more than 2,000 are spoken in Asia. Here’s a look at some of the rare languages, where they are spoken and the number of speakers…

Industries That Will Need Translation.

We are living in a world where today’s global communication needs are rising. Sometimes, communication or interaction becomes a major problem for people. But translation services can help them to make their life easy. There are many big industries that can benefit from language translation services and here are the top 4 industries: Medical: Life science…

Tiếng Anh & Nhu Cầu Dịch Thuật Hiện Nay?

Là ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, tiếng Anh hiện diện trong mọi lĩnh vực của từ kinh tế, chính trị, văn hoá… tiếng Anh đã, đang và sẽ là cầu nối giao thương hoàn hảo giữa các quốc gia trên thế giới. Nhu cầu dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt chưa…

Dịch thuật Visa du học

Nếu bạn hỏi ai đó đã từng đi du học? Người đó chắc chắn sẽ nói rằng đó là một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời và đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà họ đã từng làm. Nhưng phải làm sao để đi du học một cách dễ dàng? Bên…

Dịch thuật tiếng Trung – tiếng Việt

Hầu hết văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam đều kế thừa từ Trung Quốc, cho nên hai đất nước có sự gắn kết mật thiết suốt hàng ngàn năm lịch sử. Là một nước đông dân nên người Trung Quốc rải đều khắp nơi trên thế giới, hình thành các khu China town sầm…