dịch chất lượng

Tiếng Anh & Nhu Cầu Dịch Thuật Hiện Nay?

Là ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, tiếng Anh hiện diện trong mọi lĩnh vực của từ kinh tế, chính trị, văn hoá… tiếng Anh đã, đang và sẽ là cầu nối giao thương hoàn hảo giữa các quốc gia trên thế giới. Nhu cầu dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt chưa…