dịch hóa chất

Dịch thuật chuyên ngành hóa chất

Công nghiệp hóa chất chiếm vị thế đặc biệt trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nó gắn bó, liên quan mật thiết đến nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau. Từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm cho đến y dược, sản xuất chế tạo linh kiện máy móc,… Khi công nghiệp hóa phát…