dịch ngành hàng hải

Dịch thuật chuyên ngành Hàng hải uy tín

Với chính sách đầu tư phát triển mạnh và những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Hàng hải quốc tế có một vị thế đặc biệt trong nền kinh tế của nước ta. Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng để hàng hải Việt Nam hòa nhập với thế giới. Từ trong giao…