dịch thuật giá rẻ

Professional mathematical translation.

Mathematics exists everywhere in this world. Maybe it happens in a simple thing in daily life-like shopping. And, it is also related to some big major such as science, aviation, space, …Today, to make the world developed, people have never stopped to study and exchange their mathematical knowledge. And the powerful development tool for math…

Dịch thuật chuyên ngành hóa chất

Công nghiệp hóa chất chiếm vị thế đặc biệt trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nó gắn bó, liên quan mật thiết đến nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau. Từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm cho đến y dược, sản xuất chế tạo linh kiện máy móc,… Khi công nghiệp hóa phát…