dịch tiếng Ý

Dịch thuật tiếng Ý chất lượng

Với xu hướng mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay Ý đang không ngừng thu hút nguồn lực lao động cũng như mở rộng đầu tư liên kết quốc tế. Để đạt được nguyện vọng hợp tác phát triển với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…