Dịch thuật chuyên ngành bất động sản

Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy nhanh hơn những chuyển dịch trong thị trường bất động sản. Nhu cầu mua bán, trao đổi bất động sản của cá nhân và các doanh nghiệp FDI tăng nhanh chóng. Kéo theo nhu cầu chuyển ngữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu…