language

English & Current Translation Needs?

Being the most powerful language in the world, English is present in all areas including economic, political, cultural … So, English has been the perfect trade bridge between countries around the world. The translation needs from English into Vietnamese has never cooled down. Besides, especially when our country cooperates with the world’s top economies. As…

Học tiếng Ả Rập là cách rèn luyện não

Tiếng Ả rập có lượng người sử dụng đông đảo,  nhiều quốc gia lựa chọn là ngôn ngữ thông dụng. Tuy nhiên, đây cũng là ngôn ngữ khó học thứ 3 trên trái đất. Học tiếng Ả rập không chỉ là cách chinh phục một trong những đỉnh cao ngôn ngữ. Đó còn là cách…