lãnh sự

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự là chứng thực con dấu, chữ ký trên văn bản, tài liệu mà cơ quan tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự. Hợp pháp hóa lãnh sự vận dụng khi đương sự muốn công nhận giá trị pháp lý của những tài liệu này để sử dụng được ở…