tiếng Hàn

Những phương pháp tự học tiếng Hàn

Ngày nay có không ít người Việt đến Hàn quốc du lịch, học tập, làm việc. Đồng thời, cơ hội làm việc cho doanh nghiệp Hàn quốc ở Việt Nam cũng trở nên đa dạng hơn. Những ông lớn như Samsung, Lotte, LG,…Không ngừng tuyển dụng nhân viên với yêu cầu thông thạo tiếng Hàn….