tiếng phần lan

Dịch thuật tiếng phần Lan chuyên nghiệp

Việt Nam và Phần Lan đang là đối tác cùng phát triển trong nhiều dự án quy mô lớn nhỏ. Các lĩnh vực kinh tế, công – nông nghiệp, văn hóa,… đều có mối liên kết giữa hai quốc gia. Số lượng doanh nghiệp Việt thâm nhập vào thị trường Phần Lan ngày một gia…