Hợp pháp hóa lãnh sự là thủ tục hành chính nhằm chứng thực pháp lý về giá trị sử dụng tại Việt Nam của văn bản, tài liệu nước ngoài bằng cách kiểm tra tính xác thực của chữ ký, con dấu của tổ chức, cá nhân lập văn bản, tài liệu.

Con dấu, chữ ký của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lập văn bản, tài liệu phải được giới thiệu và lưu trữ ở bộ ngoại giao.

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ ngoại giao hoặc cơ quan ngoại vụ được bộ ngoại giao uỷ quyền.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơn thường là 1 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. trường hợp hồ sơ có nhiều văn bản tài liệu thì thời gian không quá 5 ngày.

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm

Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định.

Giấy tờ tùy thân gốc trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp

Bản sao giấy tờ tùy thân nếu nộp hồ sơ qua bưu điện

Văn bản tài liệu cần được hợp pháp hóa lãnh sự

Bản dịch của văn bản, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự

Bản sao của văn bản tài liệu trước và sau khi chuyển ngữ để lưu trữ tại bộ ngoại giao.