Japanese translation

More

Japanese Translation Service.

Asian Trust Translation provides professional Japanese translation and localization services. Our most popular Japanese language pair is Japanese to English followed by Japanese to Chinese. Asian Trust Translation linguists are high specialization in the translation industry. Besides, our systems of in-house testing and validation ensure clients get the highest quality translations. We can provide, among many…

Những lưu ý khi dịch thuật tiếng Nhật

Là một ngôn ngữ có độ khó cao, tiếng Nhật từng khiến nhiều dịch giả vấp ngã. Không chỉ hệ thống chữ viết mà ngữ pháp, từ vựng và văn phong, bối cảnh văn hóa của tiếng Nhật cũng là thách thức lớn trong việc chuyển ngữ. Để có được những bản dịch chất lượng,…