phiên dịch

So sánh biên dịch và phiên dịch

Mặc dù đều là cầu nối ngôn ngữ hỗ trợ thế giới nhích lại gần nhau hơn nhưng biên dịch và phiên dịch vẫn có những điểm tương tự và khác biệt rõ ràng. Điểm tương đồng của biên dịch và phiên dịch Bên cạnh nhiệm vụ là chuyển đổi ngôn ngữ một cách chính…

Dịch thuật tài liệu môi trường ở đâu?

Bạn đang bối rối vì những tài liệu môi trường cần được dịch thuật gấp sang tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác? Bạn đang tìm kiếm đơn vị dịch thuật tài liệu môi trường chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng để gửi gắm trọng trách? Hãy đến với Asian Trust Translation, đơn vị dịch…

Different Types of Interpretation.

All interpretation relies on conveying information from a source language into a target language. There are multiple ways this is achieved. And the best method for interpretation will depend upon the needs of the speakers and listeners. Simultaneous In this mode of interpretation, the interpreter listens to spoken content through headphones and speaks the translated…

Benefits of Social Media for Business.

What are the benefits of using social media for business? Consider that there are now more than 3 billion using social networks across the globe. And these people are using social to engage with brands. If you’re not taking advantage of social, you’re missing out on a fast, inexpensive, and effective way to reach almost half the…

Dịch chuyên ngành thể dục thể thao

Thể dục thể thao không chỉ đơn thuần giúp con người nâng cao sức khỏe và tinh thần. Ngày nay thể dục thể thao là cách liên kết các thành viên trong xã hội theo hướng lành mạnh. Để đáp ứng nhu cầu giao lưu thể dục thể thao giữa các quốc gia đang ngày…