Dịch thuật công chứng là việc chuyển đổi ngôn ngữ những chứng từ được công chứng pháp lý của tổ chức hoặc cơ quan theo nhu cầu của khách hàng.

Sau khi hoàn thành dịch thuật, tài liệu được đưa đến phòng tư pháp để công chứng chứng thực sự chính xác so với tài liệu gốc cùng chữ ký của người dịch đã được niêm yết ở phòng Tư pháp

Để đáp ứng nhu cầu dịch thuật công chứng ngày một gia tăng. Chúng tôi đã phát triển dịch vụ dịch thuật công chứng của mình với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hệ thống làm việc chặt chẽ, khoa học. Cùng với mức giá hợp lý và thời  gian hoàn thành nhanh chóng.

Tất cả chuyên viên dịch thuật công chứng của chúng tôi đều có trình độ cao. Có đầy đủ văn bằng chứng minh khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ. Đồng thời họ còn hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hoá, nghệ thuật,…

Lựa chọn dịch vụ dịch thuật công chứng của chúng tôi. Bạn còn nhanh chóng nhận được tài liệu hoàn chỉnh chính xác, đầy đủ con dấu pháp lý. Bạn sẽ luôn đạt hiệu quả với mức giá tốt nhất khi chọn dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ tới hotline 24/7 của Asian Trust Translation  để nhận tư vấn về dịch thuật công chứng.