dịch thuật công chứng

Dịch vụ dịch thuật công chứng chuẩn xác

Dịch thuật công chứng là việc chuyển đổi ngôn ngữ những chứng từ được công chứng pháp lý của tổ chức hoặc cơ quan theo nhu cầu của khách hàng. Sau khi hoàn thành dịch thuật, tài liệu được đưa đến phòng tư pháp để công chứng chứng thực sự chính xác so với tài…