dịch tài liệu quận 7

So sánh biên dịch và phiên dịch

Mặc dù đều là cầu nối ngôn ngữ hỗ trợ thế giới nhích lại gần nhau hơn nhưng biên dịch và phiên dịch vẫn có những điểm tương tự và khác biệt rõ ràng. Điểm tương đồng của biên dịch và phiên dịch Bên cạnh nhiệm vụ là chuyển đổi ngôn ngữ một cách chính…