Mặc dù đều là cầu nối ngôn ngữ hỗ trợ thế giới nhích lại gần nhau hơn nhưng biên dịch và phiên dịch vẫn có những điểm tương tự và khác biệt rõ ràng.

Điểm tương đồng của biên dịch và phiên dịch

Bên cạnh nhiệm vụ là chuyển đổi ngôn ngữ một cách chính xác. Phiên dịch và biên dịch đều đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Người tham gia làm việc phải thông thạo ít nhất 2 ngôn ngữ trở lên. Kèm theo đó là sự hiểu biết sâu rộng về nhiều mặt.

Sự khác biệt giữa biên dịch và phiên dịch

Biên dịch là chuyển đổi văn bản viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Thời gian làm việc của biên dịch nhiều, có thể dùng công cụ hỗ trợ. Yêu cầu kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp theo nhóm.

Phiên dịch là chuyển ngữ lời nói, đối thoại của các đối tượng một cách trực tiếp. Đó đó phải đòi hỏi cao về tốc độ cùng trình độ cũng như khả năng làm việc độc lập. Người phiên dịch không thể dùng công cụ hỗ trợ mà phải dựa vào trình độ của mình  và bị giới hạn về thời gian.

Hy vọng thông qua bài viết vừa chia sẻ. Bạn sẽ có nhìn nhận rõ hơn về hai lĩnh vực việc làm gắn bó mật thiết với ngôn ngữ này hơn.