interpretation

So sánh biên dịch và phiên dịch

Mặc dù đều là cầu nối ngôn ngữ hỗ trợ thế giới nhích lại gần nhau hơn nhưng biên dịch và phiên dịch vẫn có những điểm tương tự và khác biệt rõ ràng. Điểm tương đồng của biên dịch và phiên dịch Bên cạnh nhiệm vụ là chuyển đổi ngôn ngữ một cách chính…

Dịch thuật chuyên ngành bất động sản

Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy nhanh hơn những chuyển dịch trong thị trường bất động sản. Nhu cầu mua bán, trao đổi bất động sản của cá nhân và các doanh nghiệp FDI tăng nhanh chóng. Kéo theo nhu cầu chuyển ngữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu…

Dịch thuật tài liệu môi trường ở đâu?

Bạn đang bối rối vì những tài liệu môi trường cần được dịch thuật gấp sang tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác? Bạn đang tìm kiếm đơn vị dịch thuật tài liệu môi trường chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng để gửi gắm trọng trách? Hãy đến với Asian Trust Translation, đơn vị dịch…

Spanish Translation Is Very Popular.

Effective Globalization practices yield business expansion activities to include potential customers of more than one country. Wouldn’t it be awesome if all the 7.7 Billion people in the world would be your customers? Wondering which languages to target? Here are 4 reasons why Spanish is one of them: 1.Spanish Spans the Globe As the official…

Korean & Vietnamese – Easy Translation?

At first, Korea is not a strange country to Vietnamese people. From the Hallyu wave to the cooperation between the two countries on economy, culture, education, … Above all, it shows the close relationship between Korean and Vietnamese. Nowadays, Korean translation into Vietnamese has become a popular demand. It has always been sought and used by…

English & Current Translation Needs?

Being the most powerful language in the world, English is present in all areas including economic, political, cultural … So, English has been the perfect trade bridge between countries around the world. The translation needs from English into Vietnamese has never cooled down. Besides, especially when our country cooperates with the world’s top economies. As…