dịch thuật video

Dịch thuật đa phương tiện

Đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng của ngành giải trí truyền thông. Chúng tôi đã phát triển mở rộng dịch vụ đa phương tiện chuyên nghiệp chất lượng cao. Hiện nay chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ đa phương tiện cho khách hàng ở trong và ngoài nước. Dịch vụ…