dịch thuật visa

Dịch thuật hồ sơ du học, Visa

Bên cạnh công tác chuẩn bị tài chính hay chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Một công đoạn quan trọng không thể bỏ qua là chuyển ngữ hồ sơ du học, visa. Một số trường trên thế giới yêu cầu phải chuyển ngữ hồ sơ du học, Visa sang tiếng Anh. Nhưng cũng không ít…