tiếng Anh

Cách viết bài luận tiếng Anh

Bạn theo học tiếng Anh – ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới và đang phải đối mặt với những bài luận? Bạn đang tìm cách viết bài luận tiếng Anh chuẩn đạt điểm cao? Sao bạn không tham khảo từ các tiền bối cách viết bài luận tiếng Anh hoàn hảo sau đây nhỉ?…

Tiếng Anh & Nhu Cầu Dịch Thuật Hiện Nay?

Là ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, tiếng Anh hiện diện trong mọi lĩnh vực của từ kinh tế, chính trị, văn hoá… tiếng Anh đã, đang và sẽ là cầu nối giao thương hoàn hảo giữa các quốc gia trên thế giới. Nhu cầu dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt chưa…